הורדה

תוכנית חינוכית

תוכנית חינוכית
הורדה
הורדה

הסכם קייטנת גלישה

אל מנת להשתתף בקייטנת גלישה ״Swell״ אתם מתבקשים להוריד הטופס, למלא את הפרטים ולשלוח אותו בפקס למספר 077-5301227.
הורדה
הורדה

טופס הצהרת בריאות

כל משתתף בפעילות ספורט ממועדון גלישה ״Swell״ מתבקש להוריד הטופס, למלא את הפרטים ולשלוח אותו בפקס למספר 077-5301227.
הורדה
הורדה

טופס השכרת ציוד

יש למלא את הפרטים ולשלוח אותו בפקס למספר 077-5301227.
הורדה
הורדה

הסכם עבודה לתקופה מוגבלת - קטינים

יש להוריד הטופס, למלא את הפרטים ולשלוח אותו בפקס למספר 077-5301227
הורדה